Kraunasi…
menu_taisykles

Taisyklės

UAB Skatt savo klientų duomenis naudoja tik paslaugų teikimo tikslais. Įmonė garantuoja, kad klientų duomenys nebus naudojami kitais, su paslaugų teikimu nesusijusiais tikslais, taip pat šie duomenys nebus perteikti trečiosioms šalims. Už formose pateiktų duomenų tikrumą atsako formą pildantis asmuo. UAB Skatt neįsipareigoja tikrinti pateiktų duomenų ar dokumentų tikrumo. Atitinkamai kompetetingai įstaigai atmetus deklaraciją/paraišką dėl neteisingai kliento pateiktų duomenų/informacijos, dėl negalėjimo pateikti reikalaujamų dokumentų, dėl vėlavimo juos pateikti bei kitų nuo UAB Skatt nepriklausančių priežasčių, sumokėta įmoka už paslaugą nebus grąžinama.