Kraunasi…
menu_taisykles

Taisyklės

UAB Skatt savo klientų duomenis naudoja tik paslaugų teikimo tikslais. Įmonė garantuoja, kad klientų duomenys nebus naudojami kitais, su paslaugų teikimu nesusijusiais tikslais, taip pat šie duomenys nebus perteikti trečiosioms šalims.

Už formose pateiktų duomenų tikrumą atsako formą pildantis asmuo. UAB Skatt neįsipareigoja tikrinti pateiktų duomenų ar dokumentų tikrumo. Atitinkamai kompetetingai įstaigai atmetus deklaraciją/paraišką dėl neteisingai kliento pateiktų duomenų/informacijos, dėl negalėjimo pateikti reikalaujamų dokumentų, dėl vėlavimo juos pateikti bei kitų nuo UAB Skatt nepriklausančių priežasčių, sumokėta įmoka už paslaugą nebus grąžinama.

UAB Skatt padeda tvarkyti tik fizinių asmenų pajamų deklaracijas. Juridinių asmenų (Enkeltpersonforetak) pajamų deklaracijų netvarkome. Jeigu klientas kreipėsi dėl pajamų deklaracijos tvarkymo turėdamas Enkeltpersonforetak tipo įmonę Norvegijoje, mūsų įmonė sutvarkys tik kliento fizinio asmens pajamų deklaracijos dalį (juridinio asmens deklaracijos dalis liks nepateikta).

Užpildę kontaktinę ar norimos paslaugos formą mūsų interneto svetainėje www.skatt.lt, klientai sutinka gauti naujienlaiškius iš UAB SKATT elektroniniu paštu. Nenorėdami gauti naujienlaiškių, atsakykite į juos žinute „STOP“, tuomet jūsų kontaktiniai duomenys iš duomenų bazės bus pašalinti ir naujienlaiškių nebegausite. Nenorėdami gauti naujienlaiškių, galite taip pat apie tai pažymėti formos laukelyje „Pastabos“.

INFORMACIJA DĖL PAJAMŲ DEKLARACIJŲ TIKRINIMO/TVARKYMO

Kad galėtume jūsų deklaraciją patikrinti ir informuoti, kiek mokesčių grąžinimo galite gauti už praėjusius metus, mums reikia gauti bent vieną iš nurodytų dokumentų:

  • Altinn arba MiniID kodų lentelė
  • pirminės pajamų deklaracijos dokumentas Skattemelding 2018 arba Tax return 2018 (tvarkantis 2018 metus)
  • galutinės pajamų deklaracijos dokumentas Skatteoppgjør 2017 arba Tax assessment notice 2017 (tvarkantis 2017 metus)
  • galutinės pajamų deklaracijos dokumentas Skatteoppgjør 2016 arba Tax assessment notice 2016 (tvarkantis 2016 metus)

DĖMESIO ! Jei pildydami formą mūsų svetaineje pažymėjote, jog altinn ar MiniID kodų lentelės neturite, Altinn kodų lentelė automatiškai (nemokamai ) yra jums užsakyta. Ją turite gauti paprastu paštu 1-2 sav bėgyje tuo adresu, kuriuo esate Folekregistre registruotas (-a).  Jei Altinn ar MiniID kodų lentelės neturite, bet nenorite , kad ją užsakytumėme, parašykite tai laukelyje „Pastabos“.

UAB SKATT PRIVATUMO IR ATSAKOMYBĖS POLITIKA.

PRIVATUMO-POLITIKA