Kraunasi…

Bedarbio pašalpa Norvegijoje

Bedarbio išmokos ir jų skyrimo tvarka

Bedarbio išmokos Norvegijoje skiriamos tuomet, jeigu Jūs (atitinkate VISAS nurodytas sąlygas) :

 • Visiškai netekote darbo arba darbo laikas sumažėjo daugiau nei 50 proc. lyginant su buvusiu darbo krūviu. Maksimalus vertinamas darbo val. skaičius per sav. - 40 val.
 • Per paskutinius 12 mėnesių uždirbote ne mažiau kaip 186042 NOK arba per paskutinius 36 mėnesius 372084 NOK.
 • NAV sistemoje esate registruotas aktyviu darbo ieškotoju ir kas 14 dienų siunčiate ataskaitas (meldekort).
 • Aktyviai ieškote darbo, atnaujinate savo CV, pildote "Aktivitets" planą bei vykdote kitus NAV įstaigos reikalavimus (lankotės paskirtuose susitikimuose, kursuose ir t.t.)
 • Gyvenate Norvegijoje
 • Jums ne daugiau kaip 67 metai amžiaus
 • Jeigu esate žvejys arba jūrininkas, jums taikomos atskiros taisyklės bedarbio išmokoms (UAB Skatt netvarko bedarbio išmokų žvejams bei jūrininkams).

Kokio dydžio išmokas galite gauti?

 • Bedarbio išmoką sudaro 62,4 proc. buvusių pajamų
 • Metinės pajamos išmokų skaičiavimui vertinamos iki 744168 NOK.
 • Jei turite nepilnamečių vaikų, skiriamas priedas (36 NOK už darbo dieną).

Dagpenger išmokų skaičiuoklė: https://www.nav.no/arbeid/dagpenger/kalkulator 

Kada pradedamos mokėti bedarbio išmokos:

 • Jeigu buvote atleistas darbdavio iniciatyva, bedarbio išmokos priklauso nuo 4 dienos po registracijos NAV bei paraiškos dėl bedarbio išmokų gavimo patvirtinimo.
 • Jeigu iš darbo išeinama savo noru, išmokos pradedamos mokėti po 18 savaičių po registracijos NAV bei paraiškos dėl bedarbio išmokų gavimo patvirtinimo. Laukimo laikotarpis gali būti pailgintas iki 26 sav. , jeigu kelis kartus per metus atsisakote savo noru darbo arba jus atleidžia dėl jūsų kaltės.
 • Paraišką dėl bedarbio išmokų skyrimo rekomenduojama užsipildyti likus savaitei iki paskutinės darbo dienos ir ne vėliau kaip tą pačią dieną, kai registruojatės bedarbiu NAV sistemoje.
 • Paraiškas dėl dagpenger išmokų skyrimo NAV įstaiga paprastai išnagrinėja per 1-2 mėnesius

Kokia bedarbio pašalpos Norvegijoje mokėjimo trukmė?

Laikotarpis, kuriuo galite gauti bedarbio pašalpą Norvegijoje, priklauso nuo Jūsų uždirbtų pajamų per praėjusius kalendorinius metus arba nuo Jūsų vidutinių pajamų per paskutiniuosius trejus kalendorinius metus, prieš pateikiant prašymą dėl bedarbio pašalpos.

Bedarbio išmokos Norvegijoje gavimo laikotarpis 104 sav. , skiriamas tuomet, jei asmens metinės pajamos viršijo 248056 NOK (prieš mokesčius). Kita išmokos mokėjimo trukmė yra 52 sav., jeigu metinės pajamos buvo mažesnės kaip 248056 NOK (prieš mokesčius).

Bedarbio išmokos Norvegijoje mokamos tik gyvenant ir darbo ieškant Norvegijoje. Yra galimybė 3 mėnesiams išmokas persikelti į Lietuvą, daugiau apie tai skaitykite čia: https://www.skatt.lt/naujienos/bedarbio-ismoku-perkelimas-i-lietuva/  . Svarbi sąlyga norint bedarbio išmokas persikelti - turite mažiausiai 4 sav. gauti dagpenger išmokas gyvenant Norvegijoje prieš perkėlimą.

Grįžus į Lietuvą laikinai dirbusiems Norvegijoje yra galimybė gauti bedarbio pašalpą Lietuvoje be perkėlimo iš Norvegijos (teirautis įstaigoje "Sodra" tel. 1883 ). UAB Skatt bedarbio išmokų Lietuvoje netvarko.

Prisijungimo kodai (būtina turėti vieną iš jų):

 

Laikinojo nedarbo išmokos (Permittering)

Darbdavys jus gali išleisti priverstinio laikinojo nedarbo Norvegijoje (atleisti jus tik tam tikram laikui nuo darbo). Norvegiškai tai vadinasi „Permittering“.

Darbdavys apie jūsų laikinąjį nedarbą gali pranešti prieš 14 kalendorinių dienų . Už pirmas 15 nedarbo dienų moka darbdavys (100 proc. atlyginimo), toliau  reikia kreiptis dėl dagpenger išmokų ir moka NAV 62,4 proc. buvusio atlyginimo (jeigu esate užsidirbęs teisę į dagpenger išmokas).

Sąlygos :

 • Laikinojo nedarbo jus gali išleisti tik dėl rimtų priežasčių (užsakymų stoka, žaliavų stoka, nelaimingi atsitikimai, sezoniškumas , kt.). Galima skirti pilną arba dalinį laikiną nedarbą (pagal situaciją).
 • Apie išleidimą į laikinąjį nedarbą darbdavys jus turi informuoti raštu mažiausiai prieš 14 kalendorinių dienų. Išimtinais atvejais gali pranešti likus mažiau laiko.
 • Už pirmas 15 laikinojo nedarbo dienų mokėti turi darbdavys (100 proc. atlyginimo), toliau moka NAV 62,4 proc. buvusio atlyginimo išmokas (dagpenger), jeigu esate užsidirbęs teisę į išmokas.
 • Maksimaliai laikinojo nedarbo galima išleisti 26 savaitėms per 18 mėnesių laikotarpį (tai galioja tik vienam darbdaviui).
 • Dagpenger išmokoms gauti reikia būti uždirbus mažiausiai 186042 NOK per paskutinius 12 mėn. arba 372084 NOK per paskutinius 36 mėn.
 • Visą laikinojo nedarbo laikotarpį , kol gaunate dagpenger išmokas iš NAV (jeigu jos priklauso), turite gyventi Norvegijoje ir tuo laiku ieškoti kito darbo
 • Vykdyti kitus NAV įstaigos reikalavimus (jeigu gaunate dagpenger išmokas)
 • Registruotis Permitteringui galima tik su BankID arba Buypass . Informacija, kaip užsisakyti Buypass: https://www.skatt.lt/naujienos/buypass-kaip-uzsisakyti/ . Dėl BankID prisijungimų išdavimo reikia kreiptis į savo norvegišką banką. Neturint prisijungimų bus labai sudėtinga išmokas susitvarkyti. Jei tikrai neturite galimybės nei vienų prisijungimų gauti, registruotis NAV įstaigoje dėl nedarbo galite tik savarankiškai tel. +4755553333 (mes negalėsime skambinti jūsų vardu).
 • Permitteringo metu išvykusiems į Lietuvą, išmokos iš NAV mokamos nebus. Jiems priklauso tik 15 apmokamų dienų darbdavio.
 • Neturintys BankID, Buypass  prisijungimų meldekortas galės pildyti popieriniu būdu atspausdintas ir siųsti NAV įstaigai kiekvieną kartą paprastuoju paštu.

Dagpenger išmokos skiriamos tik nuo datos, kada dėl jų užpildoma paraiška ir užsiregistruojama NAV sistemoje darbo ieškančiu asmeniu. Taigi jei pavėluosite dėl jų kreiptis, dalį jų galite prarasti.

Dagpenger išmokų dydis 62,4 proc. jūsų buvusio atlyginimo (jei atlyginimas kintantis, vertinamas vidurkis). Dagpenger išmokų skaičiuoklė: https://www.nav.no/arbeid/dagpenger/kalkulator 

 

Paslaugų kainos

 

Bedarbio išmokų tvarkymo kaina - 130 

Bedarbio išmokų perkėlimo į kitą ES valstybę kaina - 60 € 

Permittering (laikino nedarbo) išmokų tvarkymo kaina - 110 €

Pasitikėkite mūsų darbu ir drąsiai kreipkitės konsultacijoms el. paštu info@skatt.lt arba tel. +370 615 455 66.

Pildydami formą dėl laikino nedarbo, būtinai laukelyje "Pastabos" įrašykite - PERMITTERING.

1
Užpildykite formą internetu

PILDYTI FORMĄ
2
Gaukite informaciją elektroniniu paštuIšsiunčiame jums visą reikiamą informaciją apie bedarbio išmokų tvarkymo eigą. Informuojame, kokių dokumentų reikės.
3
Pateikite dokumentusNurodytus dokumentus mums atsiųskite nuskenuotus elektroniniu paštu arba jų kopijas paprastuoju paštu.
4
Pateikiame jūsų paraišką nedarbo išmokoms gautiUžpildome paraišką dėl nedarbo išmokų skyrimo ir pateikiame ją NAV tolimesniam nagrinėjimui. Užregistruojame jus NAV sistemoje kaip darbo ieškantį asmenį bei apmokome naudotis šia sistema.
5
Džiaukitės rezultataisNAV išnagrinėjus pateiktą paraišką nedarbo išmokoms gauti, gausite patvirtinimą paprastuoju paštu, o neužilgo pradėsite gauti ir išmokas į banko sąskaitą.

DUK

Kai darbo krūvis sumažėja daugiau kaip 50 proc. ir paskutinių 12 mėnesių  pajamos prieš mokesčius buvo ne mažesnės kaip 149 787 kr arba 36 paskutinių mėnesių 299 574  kr. Kai esate aktyvus darbo ieškotojas ir gyvenate Norvegijoje. Kai kas 14 dienų siunčiate „meldekortas“ bei vykdote visus kitus NAV įstaigos reikalavimus.

Anksčiausiai registruotis galima likus savaitei iki paskutinės darbo dienos. Vėliausiai pačią pirmąją nedarbo dieną. Užsiregistravus vėliau, išmokos (dagpenger) už praėjusį laiką paskaičiuotos nebus. Būtina ne tik užsiregistruoti NAV sistemoje darbo ieškotoju, bet ir pateikti paraišką dėl nedarbo išmokų (dagpenger) skyrimo per nurodytą laikotarpį.

Taip, galite. Tik jums bus taikomas 12 savaičių laukimo laikotarpis. Šias 12 savaičių turėsite pildyti meldekortas kas 14 dienų, aktyviai ieškoti darbo ir gyventi Norvegijoje, tačiau už šias 12 savaičių jums bus nemokamos nedarbo išmokos (dagpenger).

Negalite. Turite gauti leidimą vykti atostogų į Lietuvą iš įstaigos NAV. Gavę leidimą ir išvykę sekančioje meldekortoje prabūtas dienas Lietuvoje turite žymėti kaip „ferie“ (atostogas). Už tą laiką nedarbo išmokos (dagpenger) nėra mokamos.

Galima išmokas persikelti į Lietuvą maksimaliai 3 mėnesiams. Po 3 mėnesių turite grįžti atgal į Norvegiją ir naujai užsiregistruoti NAV įstaigoje (atnaujinti nedarbo išmokų mokėjimą) . Negrįžus, išmokos po 3 mėnesių nutraukiamos. Išvykti ir persikelti bedarbio išmokas galite, jeigu jau esate gavęs nedarbo išmokas (dagpenger) mažiausiai 4 savaites Norvegijoje ir kai turite PD U2 formą iš NAV (leidimą išmokas persikelti).
Daugiau apie tai skaitykite: https://www.skatt.lt/naujienos/bedarbio-ismoku-perkelimas-i-lietuva/

Leidimas išvykti iš Norvegijos ir persikelti nedarbo išmokas 3 mėnesiams į kitą ES valstybę.

Meldekortą išsiųsti kuo greičiau ir jeigu reikia kreiptis į NAV įstaigą dėl nedarbo išmokų atnaujinimo.

Kuo greičiau susisiekti su NAV įstaiga telefonu +47 55 55 33 33 arba tiesiogiai nuvykus ir paaiškinti situaciją.

Taip turite pranešti įstaigoms Skatteetaten ir NAV.

Pildyti formą

Bedarbio išmokos